Ύλη και Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού αποτελείται από 6 ενότητες με τους παρακάτω τίτλους:

1. Μοριακές και Κυτταρικές Νευροεπιστήμες
2. Συστημικές Νευροεπιστήμες
3. Φιλοσοφία της Επιστήμης - Φιλοσοφία του Νου
4. Εισαγωγή στην Ψυχολογία και την Ανθρωπολογία
5. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού περιλαμβάνει 182 ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 36 ECTS (European Credit Transfer System)

Ακολουθούν τα προγράμματα για την κάθε ενότητα:

1. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Εισαγωγή στη μελέτη των νευρώνων (Γ. Δαλέζιος)

2. Δυναμικό ηρεμίας κυττάρου (Γ. Δαλέζιος).

3. Δυναμικά ενέργειας (Γ. Δαλέζιος).

4. Μετασυναπτικά δυναμικά (Γ. Δαλέζιος).

5. Συναπτική ολοκλήρωση (Γ. Δαλέζιος).

6. Μηχανισμοί σύνθεσης, αποθήκευσης, απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών (Γ. Λιαπάκης).

7. Δομή και λειτουργία υποδοχέων νευροδιαβιβαστών (Γ. Λιαπάκης).

8. Μάθηση και Μνήμη (Γ. Δαλέζιος).

9. Brain development: effects of endogenous (genetic factors) (Ν. Ταβερναράκης).

10. Brain ageing and neuronal cell loss: mechanisms of neuronal degeneration and regeneration (Ν. Ταβερναράκης) 

 
 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ

1. Όραση I: Διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού (Μ. Τσιλιμπάρης)

2. Όραση II: Ψυχοφυσική (Σ. Πλαϊνης)

3. Όραση III: Αμφιβληστροειδής: Φωτομετατροπή (Α. Μοσχοβάκης)

4. Όραση IV: Αμφιβληστροειδής: Επεξεργασία Εικόνας (Α. Μοσχοβάκης)

5. Όραση V: Πρωτοταγής Οπτικός Φλοιός (Α. Μοσχοβάκης)

6. Όραση VI: Αντίληψη χρώματος - βάθους (Α. Μοσχοβάκης)

7. Όραση VΙΙ: Ανώτερη απαρτίωση οπτικής πληροφορίας (Γ. Γρηγορίου)

8. Οπτική προσοχή (Γ. Γρηγορίου)

9. Ακοή και ισορροπία (Α. Μοσχοβάκης)

10. Σωματαίσθηση (Α. Μοσχοβάκης)

11. Αφή (Α. Μοσχοβάκης)

12. Διαπροσωπική επικοινωνία και πλαγίωση στον εγκεφαλικό φλοιό (Ε. Σαββάκη) 

 
 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΚΙΝΗΣΗ

1. Οφθαλμοκίνηση (Α. Μοσχοβάκης)

2. Νευρικός έλεγχος μυικών συστολών (Κ. Χριστάκος)

3. Μυϊκοί υποδοχείς, νωτιαία κυκλώματα και αντανακλαστικά (Κ. Χριστάκος))

4. Κινητικός φλοιός (Β. Ράος)

5. Προκινητικός φλοιός (Β. Ράος)

6. Βασικά Γάγγλια (Γ. Γρηγορίου)

7. Παρεγκεφαλίδα (Γ. Γρηγορίου)

8. Μηχανισμοί του εγκεφάλου υπεύθυνοι για τις συγκινήσεις και τα συναισθήματα (Π. Σίμος)

9. Μηχανισμοί του εγκεφάλου υπεύθυνοι για τις γλωσσικές λειτουργίες (Π. Σίμος)

10. Νευροβιολογία του stress (Μ. Βενυχάκη) 

 
 

 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Μεθοδολογία έρευνας και εφαρμογές (Π. Σίμος)

2. Μνημη και επιτελικές λειτουργίες (Π. Σίμος)

3. Γλωσσικές λειτουργίες (Ε. Ορφανίδου)

4. Αισθητηριακή Ψυχολογία (Η. Οικονόμου)

5. Αντίληψη και συνείδηση (Η. Οικονόμου)

6. Αναπτυξιακή νευροψυχολογία (Π. Σίμος)

7. Αναπτυξιακή ψυχολογία (Θ. Κοκκινάκη)

8. Θεωρίες προσωπικότητας (Ι. Τσαούσης)

9. Ψυχολογία υγείας (Ε. Καραδήμας) 

 
 

 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

1. Introduction. Naturalism in the philosophy of science/philosophy of mind (Σ. Τσινόρεμα)

2. Causality in scientific explanation-Mental causation (Σ. Τσινόρεμα)

3. Introduction to the Philosophy of Language (Σ. Τσινόρεμα)

4. (a) Introduction to philosophy of mind (b) Substance dualism (K. Frankish)

5. (a) Behaviourism (b) Identity theory (K. Frankish)

6. (a) Functionalism (b) The representational theory of mind (K. Frankish)

7. (a) Eliminativism (b) The problem of consciousness (K. Frankish)

8. (a) Property dualism (b) Physicalist theories of consciousness (K. Frankish)

9. Introduction to philosophy of science (K. Frankish)

10. Philosophy of perception. Introduction: Direct vs indirect realism. The argument from hallucination (Μ. Βενιέρη)

11. Direct realism: Disjunctivism, enactive perception, representationalism (Μ. Βενιέρη)

12. Indirect realism: Sense data theory, adverbialism (Μ. Βενιέρη) 

 
 

 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Calculus overview I (derivatives and integrals) (Β. Κουτσουρίδης)

2. Calculus overview II (Differential equations) (Β. Κουτσουρίδης) 

3. Calculus overview III (Linear algebra) (Β. Κουτσουρίδης) 

4. Calculus overview IV (Numerical Analysis) (derivatives and integrals) (Β. Κουτσουρίδης) 

5. Computational Tools (Π. Τραχανιάς) 

6. Single neuron models (HH, I&F) (Π. Ποϊράζη) 

7. Models of synapses (Β. Κουτσουρίδης)

8. Calcium dynamics models (Β. Κουτσουρίδης)

9. Synaptic plasticity models (Hebb, STDP, LTP, LTD) (Β. Κουτσουρίδης)

10. Neural network models (fire-rate, spiking neuronal networks, etc.) (Β. Κουτσουρίδης)

11. Computer Vision (Α. Αργυρός)

12. Biomimetic Robotics (Δ. Τσακίρης)

13. Navigation (Π. Τραχανιάς)