Πεδία Έρευνας

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Αναπτυξιακή Νευροβιολογία
 • Απεικόνιση Εγκεφάλου
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
 • Νευροανατομία & Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 • Νευροβιολογία
 • Νευροενδοκρινολογία
 • Νευροφαρμακολογία
 • Νευροφιλοσοφία
 • Νευροφυσιολογία
 • Νευρωνικά Δίκτυα
 • Ρομποτική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες
 • Υπολογιστική Όραση
 • Φιλοσοφία του Νου