Μαθήματα

 

 

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

Τα μαθήματα αυτά αντικατοπτρίζουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την επιστημονική εξειδίκευση των διδασκόντων και σκοπεύουν σε μια εμβάθυνση σε σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους των Επιστημών που διαπραγματεύονται τον Εγκέφαλο και το Νου.

Κάθε ΜΦ υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 48 ECTS (European Credit Transfer System) ώστε μαζί με το μάθημα κορμού (=36 ECTS) και τις εργαστηριακές ασκήσεις (rotations; = 36 ECTS)  να συγκεντρώσει 120 ECTS.

Επισημαίνεται ότι προπτυχιακά μαθήματα που συνιστά το πρόγραμμα ως κατ' επιλογήν υποχρεωτικά δεν αναγνωρίζονται για τους αποφοίτους των αντιστοίχων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση τα προπτυχιακά που αναγνωρίζονται ως μαθήματα επιλογής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 ECTS (25% των απαιτούμενων μονάδων).

Τα κατ' επιλογήν μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα (με το όνομα του υπεύθυνου, τις ώρες διδασκαλίας και την αντιστοιχία σε ECTS) είναι τα ακόλουθα (κάντε κλικ στον τίτλο τους για περισσότερες πληροφορίες):

 

 

Βιολογικές/Συστημικές Νευροεπιστήμες

Εγκεφαλικός φλοιός και γνωσιακές λειτουργίες. Γ. Γρηγορίου, B. Ράος, Ε. Σαββάκη

Συναπτικές σχέσεις στο φλοιό. Ι. Δαλέζιος

Μοριακή Κυτταρική Νευροενδοκρινολογία. Ρ. Δερμιτζάκη

Οφθαλμοκίνηση. Α. Μοσχοβάκης

Κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης. Κ. Σιδηροπούλου

Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία. Ι. Χαραλαμπόπουλος

 

Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Γ. Αθανασίου

Υπολογιστική Οραση. Α. Αργυρός

Ανάλυση και μοντελοποίηση δικτύων του εγκεφάλουΜ. Παπαδοπούλη, Σ. Σμυρνάκης

Αρχές Μοντελοποίησης Νευρικών Κυκλωμάτων. Π. Ποϊράζη

Λειτουργική ανάλυση εγκεφαλικών δικτύων με βάση το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα / μαγνητοεγκεφαλογράφημα (EEG/MEG). Β. Σακκαλής

Βασικές αρχές επεξεργασίας σήματος και εφαρμογές στην ανάλυση διακριτών και συνεχών νευρωνικών σημάτων Π. Σαπουντζής

Εισαγωγή στη Στατιστική και τον προγραμματισμό σε Matlab. Π. Σαπουντζής

Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής. Κ. Στεφανίδης

Θεμέλια Γνωσιακής Επιστήμης και Ενοποιημένες Θεωρίες Νοημόνων Συστημάτων. Πέτρος Α.Μ. Τζελεπίδης

Αυτόνομη Ρομποτική Πλοήγηση. Π. Τραχανιάς

Βιομιμητική Ρομποτική. Δ. Τσακίρης

Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική. Ι. Τόλλης, Ι. Τσαμαρδίνος

Μηχανική Μάθηση. Ι. Τσαμαρδίνος

Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Ι. Τσαμαρδίνος

 

Κοινωνικές-Γνωσιακές Νευροεπιστήμες

Νευροαισθητική και Νευροφαινομενολογία Φ. Βασιλείου

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Αντίληψης. Μ. Βενιέρη

Επιθυμία, Αξίες, Κίνητρα: Νευροφαινομενολογική Προοπτική. Π. Θεοδώρου

Φυσικοποίηση και Κανονιστικότητα. Π. Θεοδώρου

Βασικές Αρχές Λειτουργικής Απεικόνισης των Μηχανισμών του Εγκεφάλου: Εφαρμογές σε Δεδομένα fMRI. Π. Σίμος

Φιλοσοφία της Επιστήμης. Β. Τσινόρεμα