Μάθημα Κορμού

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού

 

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού αποτελείται από 6 ενότητες με τους παρακάτω τίτλους:

1. Μοριακές και Κυτταρικές Νευροεπιστήμες
2. Συστημικές Νευροεπιστήμες (Ι και ΙΙ)
3. Φιλοσοφία της Επιστήμης - Φιλοσοφία του Νου
4. Εισαγωγή στη Ψυχολογία και την Ανθρωπολογία
5. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού περιλαμβάνει 182 ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 36 ECTS (European Credit Transfer System)

Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα για την κάθε ενότητα:

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2016-2017
 
 

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Σημειώσεις κ. Δαλέζιου για την Α ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

Γ1΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Ι. ΑΝΤΙΛΗΨΗ

 

 

Γ2΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΙΙ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

E΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

 

ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ