Μάθημα Κορμού

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού

 

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού αποτελείται από 6 ενότητες με τους παρακάτω τίτλους:

1. Μοριακές και Κυτταρικές Νευροεπιστήμες
2. Συστημικές Νευροεπιστήμες (Ι και ΙΙ)

3. Εισαγωγή στη Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Νευροεπιστημες
4. Φιλοσοφία της Επιστήμης - Φιλοσοφία του Νου
5. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

 

Το υποχρεωτικό μάθημα κορμού περιλαμβάνει 182 ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 36 ECTS (European Credit Transfer System)

Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα για την κάθε ενότητα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2022-2023

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Σημειώσεις κ. Δαλέζιου

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Ι. ΑΝΤΙΛΗΨΗ

 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΙΙ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

 

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ