ΠΜΣ 'Εγκέφαλος και Νους'

 
 
Ανακοίνωση των ονομάτων υποψηφίων που έγιναν δεκτοί 
στο «Εγκέφαλος και Νους» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
 
 
Μητσκόπουλος Λάζαρος
Μπούρου Δήμητρα
Τσιτσιπάνης Χρήστος
Σταμούλου Ελισάβετ
Βεζήρ Μουράτ
Καλτσά Ουρανία
Πετουσάκης Κωνσταντίνος Ευάγγελος
Γλένη Αγγελική
Ταμιωλάκης Θεόδωρος
Ζαμπετάκης Χαράλαμπος-Αλέξανδρος
Μανωλά Βιολέττα-Μαρία
Μάλλιου Μαργαρίτα
Αγαπάκη Μαρία
Κωστοπούλου Ήρα-Ειρήνη
Παπάζογλου Βαρβάρα
Χατζάκη Χαρίκλεια
Ταμπακάκη Μαρία
Λυμπερίδου Αικατερίνη
Τσακονίτης Γιώργος
Πότση Γιαννούλα
Σκούρτη Ελένη
Δεικτάκης Μιχάλης
Κούρτη Νίκη
Κολαξή Αγγελική
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Κώστας Χρηστάκος (1949 - 2015)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

Πίνακας Επιτυχόντων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

 

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ
που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα

 

  

 

 


   Στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εγκέφαλος και Νους" (ΠΜΣ Ε&Ν) συμμετέχουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Ιατρικής, Φ.Κ.Σ. και Φυσικής), από το Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τμήματα Μ.Ι.Θ.Ε και Νοσηλευτικής), από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Ινστιτούτα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών), καθώς και συνεργάτες από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

   Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καλύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία: Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία, Νευροενδοκρινολογία, Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου, Νευροφαρμακολογία, Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Νευροφιλοσοφία, Φιλοσοφία του Νου, Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής, Νευρωνικά Δίκτυα, Υπολογιστική Όραση, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής, Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη.

   Στόχος του ΠΜΣ Ε&Ν είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων του εγκεφάλου και της ανάδυσης της σκέψης, της συνείδησης και της συμπεριφοράς από αυτόν. Σκοπός του προγράμματος είναι η πολυεπίπεδη προσέγγιση του Εγκεφάλου και της Νόησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναβάθμιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται και στην Ελλάδα, η προώθηση σύγχρονης έρευνας σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς χώρους αιχμής και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα.

   Το ΠΜΣ Ε&Ν περιλαμβάνει 3 επιστημονικές προσεγγίσεις βάσει διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: (α) των Βασικών Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) των Υπολογιστικών Νευροεπιστημών, της Νευροπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) των Κοινωνικών Γνωσιακών Νευροεπιστημών. Η διαπανεπιστημιακή συμμετοχή διδασκόντων-επιστημόνων διεθνούς κύρους, η συνεργασία με αξιόλογα Ερευνητικά Κέντρα, και το άρτιο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ/Ε&Ν εξασφαλίζει αριστεία των αποφοίτων του προγράμματος προκειμένου να στελεχώσουν τόσο Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όσο και επιχειρηματικές προσπάθειες της Ελλάδας να σταθεί ανταγωνιστικά στο χώρο νέων τεχνολογιών αιχμής, όπως η λειτουργική απεικόνιση εγκεφάλου για έρευνα και διάγνωση, τα νευρωνικά δίκτυα, οι έξυπνες μηχανές, η παραγωγή νέων συσκευών και υλικών προς εμφύτευση σε πάσχοντες, καθώς και η ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ουσιών με εφαρμογές στη θεραπευτική των νευροεκφυλιστικών και νευροψυχιατρικών παθήσεων.