Μαθήματα

 

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

Τα μαθήματα αυτά αντικατοπτρίζουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την επιστημονική εξειδίκευση των διδασκόντων και σκοπεύουν σε μια εμβάθυνση σε σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους των Επιστημών που διαπραγματεύονται τον Εγκέφαλο και το Νου.

Κάθε ΜΦ υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 48 ECTS (European Credit Transfer System) ώστε μαζί με το μάθημα κορμού (=36 ECTS) και τις εργαστηριακές ασκήσεις (rotations; = 36 ECTS)  να συγκεντρώσει 120 ECTS.

Επισημαίνεται ότι προπτυχιακά μαθήματα που συνιστά το πρόγραμμα ως κατ' επιλογήν υποχρεωτικά δεν αναγνωρίζονται για τους αποφοίτους των αντιστοίχων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση τα προπτυχιακά που αναγνωρίζονται ως μαθήματα επιλογής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 ECTS (25% των απαιτούμενων μονάδων).

Τα κατ' επιλογήν μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα (με το όνομα του υπεύθυνου, τις ώρες διδασκαλίας και την αντιστοιχία σε ECTS) είναι τα ακόλουθα (κάντε κλικ στον τίτλο τους για περισσότερες πληροφορίες):

 

 

Βιολογικές/Συστημικές Νευροεπιστήμες

Φυσιολογία και Διαταραχές του Κινητικού Συστήματος του Ανθρώπου. Δ. Αναστασόπουλος

Εγκεφαλικός φλοιός και γνωσιακές λειτουργίες. Γ. Γρηγορίου, B. Ράος, Ε. Σαββάκη

Συναπτικές σχέσεις στο φλοιό. Ι. Δαλέζιος

Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού Συστήματος - Νευρομηχανική της Κίνησης. Γ. Κοντάκης

Νευροδιαβιβαστές και οι Υποδοχείς τους. Γ. Λιαπάκης

Μοριακή Κυτταρική Νευροενδοκρινιλογία.Α. Μαργιωρής

Οφθαλμοκίνηση. Α. Μοσχοβάκης

Λειτουργική ανάλυση εγκεφαλικών δικτύων με βάσει το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα / μαγνητοεγκεφαλογράφημα (EEG/MEG). Β. Σακκαλής

Κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης. Κ. Σιδηροπούλου

Μελέτη Γνωσιακών Λειτουργιών Ανθρώπου με Χρήση Απεικονιστικών Μεθόδων. Ν. Σμυρνής

Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία. Ι. Χαραλαμπόπουλος

 

Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Γ. Αθανασίου

Υπολογιστική Οραση. Α. Αργυρός

Ιατρική Απεικόνιση. Κ. Μαριάς

Εξελισσόμενα Νοητικά Συστήματα. Μ. Μανιαδάκης

Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής. Κ. Στεφανίδης

Θεμέλια Γνωσιακής Επιστήμης και Ενοποιημένες Θεωρίες Νοημόνων Συστημάτων. Πέτρος Α.Μ. Τζελεπίδης

Αυτόνομη Ρομποτική Πλοήγηση. Π. Τραχανιάς

Βιομιμητική Ρομποτική. Δ. Τσακίρης

Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική. Ι. Τόλλης, Ι. Τσαμαρδίνος

Μηχανική Μάθηση. Ι. Τσαμαρδίνος

Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Ι. Τσαμαρδίνος

 

Κοινωνικές-Γνωσιακές Νευροεπιστήμες

Φαινομενολογική φιλοσοφία και το σύγχρονο πρόβλημα της αποβλεπτικότητας του νου. Φ. Βασιλείου

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Αντίληψης. Μ. Βενιέρη

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ι. Κουγιουμουτζάκης

Αντίληψη. Κ. Μουτούσσης

Γνωσιακή Νευροεπιστήμη. Κ. Μουτούσσης

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία. Γ. Νικολακάκης

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων. Γ. Νικολακάκης

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση. Π. Σίμος

Εγκέφαλος και Γλωσσικές Λειτουργίες. Ε. Ορφανίδου & Π. Σίμος

Φιλοσοφία της Επιστήμης. Β. Τσινόρεμα