Βιογραφικά Επιστημονικού Προσωπικού

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ AΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Καθηγητής Φυσιολογίας, Νοσηλευτικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπουδές: Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας. Διδακτορικό Δίπλωμα, University of ULM, Germany (1984). Ειδικότητα Νευρολογίας (1985). Θέσεις: 1) Επιστημονικός συνεργάτης και ειδικευόμενος Νευρολογίας, University of ULM, Germany (1978). 2) Ειδικευμένος βοηθός θαλάμου, Νευρολογική Κλινική, University of Freiburg, Germany (1985). 3) Επιμελητής Νευρολόγος, Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών (1986). 4) Επιμελητής Νευρολόγος Lauterbach,Germany (1988). 5) Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1990-1993). 6) Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας στο ίδιο τμήμα (1993). 6) Υπότροφος του Medical Research Council, Institute of Neurology, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, UK (1994). 7) Υπότροφος της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής,Tübingen Germany (1996). 8) Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας, Νοσηλευτικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών (2000). 9) Υπότροφος, Academic Department of Neuro-Otology, Imperial College, London, UK (2002)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
1) Μελέτη μηχανισμών προσανατολισμού στο χώρο (οριζόντιο και μετωπιαίο επίπεδο) σε φυσιολογικά άτομα και ασθενείς με σπασμωδικό ραιβόκρανο, αμέλεια και ημιϋπαισθησία και ιδιαιτέρως της συνεισφοράς της ιδιοδεκτικής εισόδου εκ του αυχένος. 2) Πλαστικότης στελεχιαίων αντανακλαστικών (αίθουσο-οφθαλμικό και αυχενο-οφθαλμικό) σε φυσιολογικά άτομα και ασθενείς. Η επίδραση οπτοκινητικού ερεθισμού και οφθαλμικών κινήσεων παρακολούθησης. 3) Μελέτη μηχανισμών συνέργειας οφθαλμών-κεφαλής-κορμού-κάτω άκρων κατά την εκτέλεση στροφής προς νέους στόχους σε φυσιολογικά άτομα και ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, ραιβόκρανο και απώλεια της αιθουσαίας λειτουργίας. 4) Μελέτη οφθαλμικών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο 5) συγχρονισμός κινητικών μονάδων κατά την εκτέλεση εκουσίων κινήσεων σε διάφορα νοσήματα του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος (πολυνευροπάθειες, ιδιοπαθή τρόμο, νόσο του Πάρκινσον, δυστονία, παρεγκεφαλιδικές αταξίες).
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
1) Anastasopoulos D, Nasios G, Psilas K, Mergner Th, Maurer C, Luecking C.H. What is straight ahead to a torticollis patient? Brain 1998; 121: 91-101.
2) Anastasopoulos D, Haslwanter Th, Fetter M, Dichgans J. Smooth pursuit and otolith derived vestibular responses are differently impaired in cerebellar ataxia. Brain 1998; 121: 1497-1505.
3) Mergner Th, Nasios G, Anastasopoulos D. Vestibular memory-contingent saccades involve somatosensory input from body support. Neuroreport 1998; 9:1469-1473.4)
4) Anastasopoulos D, Mandellos D, Kostadima V, Pettorossi V-E. Eye position signals modify vestibulo- and cervico-ocular fast phases during passive yaw rotations in humans. Exp Brain Res 2002; 145:480-8.
5)Anastasopoulos D, Nasios G, Mergner T, Maurer C. Idiopathic spasmodic torticollis is not associated with abnormal kinesthetic perception from neck proprioceptive and vestibular afferences. J Neurol. 2003; 250:546-55.
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
Η Φωτεινή Βασιλείου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Πήρε πτυχίο Φυσικής από
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995), έλαβε μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης από το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ιστορία
και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας" (του Τμήματος Μεθοδολογίας,
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ και της Σχολής Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ) (1999) και στο πλαίσιο του ίδιου
Προγράμματος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα "Πρωταρχική
Αντίληψη, Γλωσσική Θεματοποίηση, και Επιστημονική Εξιδανίκευση στη
Φαινομενολογική Φιλοσοφία του Edmund Husserl" (2014).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Φαινομενολογία, Φιλοσοφία της Αντίληψης, Αισθητική
 
Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
1. "The content and the meaning of the transition of the Theory of Relations in Phi-
losophy of Arithmetic to the Mereology of the third Logical Investigation", Research
in Phenomenology, vol. 40, n. 3, pp. 408-429. (2010)
2. "Θεμέλια της Φαινομενολογίας: Η κριτική του Χούσερλ στη θεωρία του
Μπρεντάνο περί αποβλεπτικότητας", Δευκαλίων, τ. 30/1-2, σσ. 62-106. (2013)
3. "Husserl's Transcendental Aesthetic and its architectonic", Proceedings of the 44th
Husserl Circle Meeting, pp. 79-91. (2013)
4. "Η έννοια του αριθμού στον πρώιμο Χούσερλ και η Φαινομενολογία των Λογικών
Ερευνών: κατηγοριακή εποπτεία σύνθεσης και ιδέασης", Νεύσις (υπό έκδοση).
 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ

 
Η Μαρία Βενιέρη σπούδασε φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1988). Από το 1990 διδάσκει φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια.
 
Διετέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας που εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Das Weltbild des Wiener Kreises» («Το κοσμοείδωλο του Κύκλου της Βιέννης») στο πλαίσιο του διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Bayreuth με τίτλο «Weltbildwandel» («Μεταβολή των κοσμοειδώλων»), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την DeutscheForschungsgemeinschaft. Επίσης ήταν επιστημονική υπεύθυνη του ετήσιου ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Ρεαλισμός - Αντιρεαλισμός», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 
Έχει λάβει μέρος σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ήταν συνοργανώτρια (με τούς καθηγητές D. Bell του Πανεπιστημίου του Sheffield και W. Vossenkuhl του Πανεπιστημίου του Μονάχου) του διεθνούς συμποσίου με θέμα "Σολιψισμός: Μοντέλα και επιλογές" που χρηματοδοτήθηκε από τηνThyssen Foundation. Επίσης οργάνωσε (με τον Chefarzt Dr. med. Felix Tretter, Νοσοκομείο Haar, Μονάχου) το Ευρωπαϊκό Θερινό Διεπιστημονικό Σεμινάριο με θέμα: "Aνθρωπος και φύση", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Φιλοσοφία του νου, φιλοσοφία της γλώσσας, Wittgenstein, γνωσιολογία. Η τρέχουσα έρευνα της αφορά στη φιλοσοφία της αντίληψης.
 
Πέντε επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις
 
1.      “Putnam’s Argument on Brains in a Vat”, Skepsis 7 (1996), 95-104
 
2.      “Λειτουργισμός και qualia”, Δευκαλίων 20 (2002), 197-209
3.      “Die Kritik Wittgensteins an dem Szientismus des Wiener Kreises”, Philosophisches Jahrbuch 109 (2002), 343-353
4.      “Το επιχείρημα κατά της ιδιωτικής γλώσσας και τα qualia”, Επιστημονική ημερίδα Ludwig Wittgenstein, 50 χρόνια από το θάνατό του, Ιωάννινα 2002, 27-34
5.      “The Argument from Hallucination”, Proceedings of the 21st World Congress of Philosophy, Istanbul 2003 (forthcoming)
 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΥΧΑΚΗ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Σπουδές:
1) Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) και 2) Διδακτορικό δίπλωμα, Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα, πανεπιστήμιο Κρήτης (1996)
Θέσεις:
1) Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Υπότροφος, Division of Endocrinology, Children's Hospital Harvard Medical School, Boston, MA, USA (1997-7/1999), 2)Λέκτορας στην Παιδιατρική, Division of Endocrinology, Children's Hospital Harvard Medical School, Boston, MA, USA (1999-2002), 3) Ερευνήτρια Δ, Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, (2003-9/2005), 4) Επιστημονικός συνεργάτης (ΠΔ 407) εργαστηρίου Κλινικής Χημείας (2005-5/2008), 5) Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008-σήμερα)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη του ρόλου των γλυκοκορτικοειδών και νευροπεπτιδίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν στην οικογένεια της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH), σε διάφορες καταστάσεις σωματικού στρες, όπως τη φλεγμονώδη αντίδραση και την τραυματική επούλωση. Για τις μελέτες μας χρησιμοποιούνται φυσιολογικοί και διαγονιδιακοί μύες που υπόκεινται σε διάφορους πειραματισμούς, κυτταρικές καλλιέργειες και πληθώρα τεχνικών όπως: 1) Τεχνικές μοριακής βιολογίας, 2) Απομόνωση RNA 3)Real-Time PCR και RT-PCR 4)Απομόνωση πρωτεινών, 5)Western blotting 6) EMSA 7) ELISA 8) Κυτταρομετρία ροής 9)Τεχνικές μέτρησης ρυθμού πολλαπλασιασμού
 
Πέντε επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις
 
1. Venihaki M, Dikkes P, Carrigan A, and Karalis K.P. Corticotropin-releasing hormone regulates IL-6 expression during inflammation. J. Clin. Invest. 108:1159-1166, 2001
2. Wlk M, Wang CC, Venihaki M, Liu J, Zhao D, Anton PM, Mykoniatis A, Pan A, Zacks J, Karalis K, Pothoulakis C. Corticotropin-releasing hormone antagonists possess anti-inflammatory effects in the mouse ileum. Gastroenterology: 123(2):505-15, 2002
3. Venihaki M, Zhao J, and Karalis KP. Corticotropin-releasing hormone deficiency results in impaired splenocyte response to lipopolysaccharide. J Neuroimmunol. 141(1-2): 3-9, 2003.
4. Karalis KP, Venihaki M*, Zhao J*, vanVlerken LE, Chandras C. equally contributed authors. NF-kappaB participates in the corticotropin-releasing, hormone-induced regulation of the pituitary proopiomelanocortin gene. J Biol Chem. 279(12):10837-40, 2004.
5. Venihaki M, Sakihara S, Subramanian S, Dikkes P, Weninger SC, Liapakis G, Graf T, Majzoub JA. Urocortin III, a brain neuropeptide of the corticotrophin-releasing hormone family: modulation by stress and attenuation of some anxiety-like behaviours. J Neuroendocrinol.16(5):411-22, 2004.
 

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
Ερευνήτρια-ΙΔΑΧ,Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
Σπουδές:
1) Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (1995) και 2) Διδακτορικό δίπλωμα, στην Κλινική Χημεία – Βιοχημεία με θέμα της ΔΔ «Νευροπεπτίδια και απόπτωση», Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (2002)
Θέσεις:
1) Μεταδιδ. συνεργάτης, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (2002-2008), 2) Επισκέπτης Ερευνητής, Max Planck Inst. for Experimental Medicine (2005), 3) Επισκέπτης Ερευνητής, Centre des Cordeliers, Paris, France (2009), 4) Ερευνήτρια-ΙΔΑΧ, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
 
Πέντε επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις
 
1. Dermitzaki E, Tsatsanis C Gravanis A, Margioris AN. The Calcineurin-Nuclear Factor of Activated T cells signalling pathway mediates the effect of Corticotropin Releasing Factor and urocortins on catecholamine synthesis (Journal of Cellular Physiology, 2012;227: 1861–1872) (IF=5.22)
2. Androulidaki A, Dermitzaki E, Venihaki M, Karagianni E, Rassouli O, Andreakou E, Stournaras C, Margioris AN, Tsatsanis C. Corticotropin Releasing Factor promotes breast cancer cell motility and invasiveness. Mol Cancer, 2009;8:30-35 (IF=3.693)
3. Dermitzaki E, Tsatsanis C, Minas V, Chatzaki E, Charalampopoulos I, Venihaki M, Androulidaki A, Lambropoulou M, Spiess J, Michalodimitrakis E, Gravanis A, Margioris AN (2007) Corticotropin-releasing factor (CRF) and the Urocortins differentially regulate catecholamine secretion in human and rat adrenals, in a CRF receptor type-specific manner. Endocrinology, 148(4):1524-38 (IF=5.236)
4. Charalampopoulos I, Tsatsanis C, Dermitzaki E, Alexaki VI, Castanas E, Margioris AN, Gravanis A (2004) Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone protect sympathoadrenal medulla cells against apoptosis, via antiapoptotic Bcl-2 proteins. Proc Natl Acad Sci USA, 101(21): 8209-14. (IF=10.5)
5. Dermitzaki E, Tsatsanis C, Gravanis A, Margioris AN (2002) Corticotropin-Releasing Hormone induces Fas ligand production and apoptosis in PC12 cells via activation of p38 mitogen-activated protein kinase. J Biol Chem, 277(14): 12280-7. (IF=6.36)
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Ο Δρ. Κώστας Μαριάς είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. (2003 έως σήμερα), όπου καθοδηγεί τη δραστηριότητα της Βιοαπεικόνισης στο εργαστήριο eHealth. Το 2001-2003, εργάστηκε ως ερευνητής στο Wolfson Medical Vision Laboratory του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ερευνώντας τεχνικές ανάλυσης εικόνας για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού με έμφαση σε ακτινολογικά δεδομένα γυναικών που λαμβάνουν θεραπεία ορμονών. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του σε Ιατρική απεικόνιση και Ιατρική φυσική με υποτροφία από το University College of London (UCL Medical School, Royal Free Hospital), εργαζόμενος στο Medical Vision Lab, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η έρευνα που εκπόνησε στο διδακτορικό του εστίασε στην ανάπτυξη λογισμικού για τη μη γραμμική ευθυγράμμιση σειράς μαστογραφιών την οποία εξέλιξε περαιτέρω σε μέρος εμπορικού πακέτου ιατρικού λογισμικού. Κατά το διάστημα 2000-2002, εργάστηκε και ως ανώτερος επιστημονικός σύμβουλος στην εταιρία ιατρικού λογισμικού Mirada Solutions Ltd. (UK), μια εταιρία τεχνοβλαστός του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τέλος, κατέχει τίτλο MSc από το Imperial college of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου σε “Physical Science and Engineering in Medicine” όπως επίσης και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
-Ανάλυση Ιατρικής εικόνας
-Ευθυγράμμιση εικόνας και σύντηξη δεδομένων από διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης
-Απεικόνιση του καρκίνου του μαστού
-Ανάκληση και επεξεργασία εικόνων εγκεφάλου
-Μοριακή απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων απεικόνισης γεννητικής έκφρασης.
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
1. K. Marias, J. Ripoll, H. Meyer, V. Ntziachristos, S. Orphanoudakis, “Image Analysis for Assessing Molecular Activity Changes in Time-Dependent Geometries”, IEEE Transactions on Medical Imaging, Special issue on Molecular Imaging (in press for July 2005).
2. K. Marias, C.P. Behrenbruch, R.P. Highnam, S. Parbhoo, A. Seifalian and Sir Michael Brady: "A mammographic image analysis method to detect and measure changes in breast density", European Journal of Radiology, Volume 52, Issue 3, December 2004, Pages 276-282.
3. C P Behrenbruch, K Marias, P A Armitage, M Yam, N R Moore, R E English, P J Clarke, F J Leong, and Sir J M Brady, “Fusion of contrast-enhanced breast MR and mammographic imaging data”, British Journal of Radiology (2004) 77, 201-208.
4. Behrenbruch, C.P., Marias, K., Armitage, P.A., Yam, M., Moore, N., English, R.E., Clarke P.J., Brady, M., “Fusion of Contrast-Enhanced Breast MR and Mammographic Imaging Data”, Medical Image Analysis (MedIA), Elsevier, 2003 Sep; 7(3): 311-40.
5. K. Marias, Christian Behrenbruch, Santilal Parbhoo, Alexander Seifalian and Sir Michael Brady, “A Registration Framework for the Comparison of Mammogram Sequences”, IEEE Transactions on Medical Imaging (in press for June 2005).
 

ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ

 
Ο Πέτρος Α. Μ. Τζελεπίδης έχει διδάξει για περισσότερο από 20 χρόνια σε όλους σχεδόν τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και τα θεμέλια της Γνωσιακής Επιστήμης σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια: Kingston Λονδίνου (Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Μαθηματκών), Οξφόρδης (Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας), Αθηνών (Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης), Κύπρου (Τμήμα Πληροφορικής). Προωθεί την δημόσια κατανόηση της επιστήμης με προσκεκλημένες ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις.
 
Έχει διατελέσει: Διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης, Πρόεδρος μεταπτυχιακού Συμβουλίου Σπουδών και Συμβουλίου Εξεταστών, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνωσιακής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Kingston Λονδίνου, Πρόεδρος συμποσίων σε διεθνή συνέδρια, Επιστημονικός υπεύθυνος Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Cognitive Systems and Neural, Parallel and Scientific Computations, και συνεργάτης (Associate) σε ένα από τα κορυφαία, παγκοσμίως, περιοδικά το Behavioral and Brain Sciences. Έχει προσκληθεί και δώσει διαλέξεις σε Αγγλία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρο και Ιαπωνία.
 
Έχει υπάρξει, ή είναι, μέλος επιστημονικών εταιρειών όπως: Cognitive Science Society, British Computer Society, American Association for Artificial Intelligence, Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ιδρυτικό μέλος), British Society for the Advancement of Society, Ελληνική Εταιρεία Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης, και Εταίρος και μέλος του Συμβουλίου της Κυβερνητικής Εταιρείας Λονδίνου (FCybS).
 
Τα τελευταία αρκετά χρόνια αναπτύσσει μία διεπιστημονική, αξιωματική θεμελίωση των επιστημών του εγκεφάλου και νου. Συμπεράσματα του έργου αυτού έχουν δημοσιευθεί σε σημαίνοντα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως, Cybernetica, Behavioral and Brain Sciences, World Futures, Kybernetes και στην 5τομη Encyclopedia of Information Science and Technology.
 
Έχει επιχορηγηθεί με το συνολικό ποσό του 1.2 εκατομμυρίων Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Βρετανική Κυβέρνηση για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ των οποίων και το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο (1987). Έχει λάβει χορηγίες από το Βρετανικό Συμβούλιο και έχει διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος των Βρετανικών Τηλεπικοινωνιών στην περιοχή των πολύπλοκων νοημόνων συστημάτων. Κριτής και ανεξάρτητος εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις 
Gelepithis, P. A. M. (2003) Criteria and Evaluation of Cognitive Theories. Behavioral and Brain Sciences. Vol. 26, No.5, pp 607-609. Cambridge University Press.
Gelepithis, P. A. M. (2004) Remarks on the Foundations of Cybernetics and Cognitive Science. Kybernetes, Vol. 33, No. 9/10, pp 1396-1410. Emerald Group Publishing Ltd. 
Gelepithis, P. A. M. (2005) Knowledge, IT and the Firm. In: Encyclopedia of Information Science and Technology, Volume I-V, pp 1783-1787, M., Khosrow-Pour, Editor-in-Chief. Idea Group Reference, Hershey, PA.
Gelepithis, P. A. M. (2009) Outline of a new approach to the nature of mind. Oxford University Research Archive, 42 pages, http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:0c28b7df-d3dc-4786-95fd e6c8886f4341.
Gelepithis, P. A. M. (2014) A Novel Theory of Consciousness. International Journal of Machine Consciousness, Vol. 6, No. 2, pp . (Forthcoming December 2014).
 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ

 
Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έκανε τη διαδακτορική διατριβή της στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου.
 
Θέσεις
 
1) Διδάσκουσα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (με σύμβαση 407/80), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998-2000),
2) Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο ίδιο Τμήμα (2000-σήμερα),
3) Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής, Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998-2000),
4) Ερευνήτρια σε ένα συνεργατικό ερευνητικό πρόγραμμα για την διαπολιτισμική διερεύνηση των γονικών συμπεριφορών,
5) Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-σήμερα).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
1) Νατουραλιστική, διαχρονική και διαπολιτισμική διερεύνηση (Ελλάδα-Σκωτία) των συναισθημάτων πριν, κατά και μετά την μίμηση στην αλληλεπίδραση μητέρας-βρέφους και πατέρα-βρέφους,
2) Νατουραλιστική και διαχρονική διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της φωνητικής μίμησης και της μίμησης έκφρασης προσώπου στην αλληλεπίδραση βρέφους-γονέα,
3) Γονικές συμπεριφορές μέσα από μια δια-πολιτισμική προσέγγιση (Ελλάδα-Γερμανία),
4) Η πατρότητα μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις.
 
Η έρευνα της έχει χρηματοδοτηθεί από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα (1993-1994), το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης» (1994-1996), το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας (Κρήτη, Ελλάδα) (1996-1997) και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου (1999-2001). Προσκεκλημένη ομιλήτρια από το Association for Child Psychology and Psychiatry (Νοέμβριος 1996). Προσκεκλημένη σύμβουλος έρευνας από την Καθηγήτρια Lynne Murray, Πανεπιστήμιο του Reading (Μάιος 1998). Μέλος του Advisory Board του Journal of Reproductive and Infant Psychology (2002-2005).
 
Πέντε επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις
 
1. Trevarthen, C., Kokkinaki, T., Fiamenghi, G. (1999) What Infants’ Imitations Communicate: With Mothers, With Fathers and With Peers. In J. Nadel and G. Butterworth (Eds), Imitation in Infancy: Progress and Prospects of Current Research (pp. 127-185). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Kokkinaki, T. and Kugiumutzakis, G. (2000) Basic Aspects of Vocal Imitation in Infant-Parent Interactions During the First Six Months. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 18 (3), p. 173-187.
3. Kokkinaki, T. (2001) A Longitudinal, Naturalistic and Cross-Cultural Study on Emotions in Early Infant-Parent Imitative Interactions. British Journal of Developmental Psychology, 21, 243-258
4. Kokkinaki, T. & Vasdekis, V.G.S. (2001) A Cross-Cultural Study on Early Vocal Imitative Phenomena in Different Relationships. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 21 (2), 85-101.
5. Kugiumutzakis, G., Kokkinaki, T., Markodimitraki, M. & Vitalaki, E. (in press) Emotions in Early Mimesis. In J. Nadel & D. Muir (Εds), Εmotional Development: Recent Research Advances. Oxford: Oxford University Press.
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ

 
Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Επιστημολογίας της Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος του Διεθνούς, Διεπιστημονικού Theory Forum των Κοινωνικών Επιστημών της Νορβηγικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών, από το 1993. Σπούδασε Ψυχολογία και έκανε τη διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Uppsala.
 
Θέσεις:
 
1) Ερευνητής στην Unesco (Σουηδία-Ελλάδα, Αύγουστος Δεκέμβριος, 1985. 2) Ερευνητής στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1986-1987), 3) Διδάσκων Ψυχολογίας (με σύμβαση 407/80) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1987-1989), 4) Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο ίδιο Τμήμα (1989-1992). 5) Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο ίδιο Τμήμα (1992-1993). 6) Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή      Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1993-2000), 7) Τακτικός Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Επιστημολογίας της Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-σήμερα), 8) Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής, Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1993-2000), 9)      Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-σήμερα). 10) Διδάσκων μαθημάτων Ψυχολογίας και μέλος τριών επιτροπών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εγκέφαλος και Νους" (1997-2001), 11) Επόπτης 7 διατριβών (4 από τις οποίες έχουν επιτυχώς υποστηριχθεί) (1993-σήμερα)
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
 
1) Διερεύνηση της γένεσης (με ανθρώπινα νεογνά ηλικίας 10-45 λεπτών) και της ανάπτυξης της μίμησης κατά το πρώτο έτος της ζωής. Συναισθήματα πριν, κατά και μετά τη μίμηση, σε πειραματικό και νατουραλιστικό (διαχρονικό) πλαίσιο, με βρέφη, γονείς, γιαγιάδες, παππούδες και διδύμους.
 
2) Διερεύνηση της βρεφικής μαθηματικής, μουσικής και παιγνιώδους (χιούμορ, πείραγμα) ικανότητας σε νατουραλιστικές αλληλεπιδράσεις με τους γονείς.
 
3) Διερεύνηση των φανταστικών συντρόφων/φίλων κατά τη νηπιακή ηλικία.
 
Στις παραπάνω τρεις ερευνητικές περιοχές η μεθοδολογία βασίζεται σε μικρο-ανάλυση της ανθρώπινης κινητικής και φωνητικής συμπεριφοράς και σε ποσοτικές, ποιοτικές/περιγραφικές και στατιστικές αναλύσεις. Η έρευνα έχει υποστηριχθεί οικονομικά από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τελευταία εκτενής αναφορά στο ερευνητικό έργο στον P.Hobson (2002). The Cradle of Thought. London: MacMillan. Προσκεκλημμένος κεντρικός ομιλητής στο Ετήσιο Συνέδριο της Βρεταννικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Birmingham, 10-13/9/1993) και προσκεκλημμένος ομιλητής α) σε 3 Τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Sussex, Portsmouth, Edinburgh (September 1993), και β) του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας (Programme Cognitique), σε διεπιστημονική συνέντηση, με τίτλο Emotions in Human Life (Paris, 28-30/5/2001).
 
4) Επιστημολογία της Ψυχολογίας. Αρχαία Ελληνική "Αναπτυξιακή" Ψυχολογία. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τους ανθρώπινους, κοινωνικούς, διυποκειμενικούς νόες/πρόσωπα, τους μοναχικούς εγκεφάλους και τα χωρίς προθέσεις γονίδια και ρομπότ.
 
Πέντε επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις
 
1) Kugiumutzakis, G., Kokkinaki, T., Markodimitraki, M. & Vitalaki, E. (in press). Emotions in Early Mimesis. In J. Nadel & D. Muir (eds.). Emotional Development: Recent Research Advances.Oxford: Oxford University Press.
2) Kugiumutzakis, G. (in press). Sharing in mimesis during infancy. Beyond the modern models given. In G. Kugiumutzakis & V. Reddy (eds.). Sharing Makes Sense. A Volume in Honor of Jerome Bruner. Cambridge: Cambridge University Press.
3) Kokkinaki, T., & Kugiumutzakis G. (2000). Basic aspects of vocal imitation in infant-parent interaction during the first six months. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 18, (3), 173-187.
4) Kugiumutzakis, G. (1999). Genesis and Development of Early Infant Mimesis to Facial and Vocal Models. In J. Nadel and G. Butterworth (eds.), Imitation in Infancy (pp. 22-47). Cambridge: Cambridge University Press.
5) Kugiumutzakis, G. (1998). Neonatal Imitation in the Inter-Subjective Companion Space. In S., Braten (ed.), Intersubjective Communication and Emotion in Ontogeny (pp. 63-88). Cambridge: Cambridge University Press.
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

 

Τίτλοι/Θέσεις:

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ από το 2012.

Σπουδές: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό πτυχίο Φυσικής, Wichita State University, USA. Μεταπτυχιακό πτυχίο στα Γνωσιακά και Νευρωνικά Συστήματα, Boston University, USA. Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006). Θέσεις: 1) Research Fellow, University of Stirling, U.K. (2006-2009). 2) Visiting Scholar, Boston University, USA (2009-2011). 3) Faculty member, Eotvos University, Hungary (2010 – now). 4) Λέκτορας / Επιστημονικός συνεργάτης, Kings College London, U.K. (2011-2012). 5) Visiting Professor, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China (2014).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει τους επιστημονικούς κλάδους «Νευροπληροφική-Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες» και «Γνωσιακά και Νευρωνικά Συστήματα». Η έρευνα μου προσανατολίζεται στο να κατανοήσει τους μηχανισμούς, με τους οποίους το πλέον πολύπλοκο σύστημα στην βιολογία, ο εγκέφαλος, επεξεργάζεται την πληροφορία σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις του. Γι’ αυτό το σκοπό αναπτύσσω μαθηματικά και υπολογιστικά μοντέλα του εγκεφάλου σε πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας (μοριακό, συναπτικό, μοναδιαιού νευρώνα, δικτύου νευρώνων, συστημικό, συμπεριφορικό).

 

1) Μοντέλα νευρωνικών δικτύων αποθήκευσης και ανάκλησης μνήμης στον υγιή και εκφυλισμένο εγκέφαλο (π.χ. νόσο Alzheimer).

 2) Mοντέλα νευρωνικών δικτύων λήψης αποφάσεων στην αντισακκαδική δοκιμασία στον υγιή και εκφυλισμένο εγκέφαλο (π.χ. σχιζοφρένεια, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή).

3) Συστημικά μοντέλα για το σχεδιασμό και εκτέλεση εκουσίων κινήσεων στη νόσο Parkinson

4) Μοντέλα συναπτικής πλαστικότητας σε διαμερισματοποιημένα μοντέλα νευρικών κυττάρων

5)Deep Learning και Shallow Learning αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων για χαρακτηρισμό της δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών

 

Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

1.     Cutsuridis V, Kumari V, Ettinger, U. (2014). Antisaccade performance in schizophrenia: A Neural Model of Decision Making in the Superior Colliculus. Front. Neurosci. 8:13. doi: 10.3389/fnins.2014.00013

2.     Cutsuridis V. (2013). Interaction of Inhibition and Triplets of Excitatory Spikes Modulates the NMDA-R Mediated Synaptic Plasticity in a Computational Model of Spike Timing Dependent Plasticity. Hippocampus, 23(1): 75-86

3.   Cutsuridis V, Hasselmo M. (2012). GABAergic modulation of gating, timing and theta phase precession of hippocampal neuronal activity during theta oscillations. Hippocampus, 22: 1597-1621

4.    Cutsuridis V, Graham BP, Cobb S. (2010). Encoding and retrieval in the hippocampal CA1 microcircuit model. Hippocampus, 20(3): 423-446

5.   Cutsuridis V, Perantonis S. (2006). A Neural Model of Parkinson's Disease Bradykinesia. Neural Networks, 19(4): 354-374

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

 
Σταδιοδρομία:
Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημολογίας και Φιλοσοφίας του Νου, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λέκτορας, Φιλοσοφίας των Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφίας των Επιστημών και Γνωστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Σπουδές:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: BSc φυσικής (1973)
Univ. of Sussex: MSc in Logic and Scientific Method (1973)
Univ. de Provence (Aix-Marseille I): Doctorat 3ου κύκλου, Logique et Philosophie des Sciences (1981).
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Επιστημολογία της ψυχολογίας, σχέσεις μεταξύ ψυχολογίας και νευροεπιστήμης, εννοιολογικά θεμέλια γνωσιακής επιστήμης.
 
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
1)G. Maragos [2003]: Anthropological meditations, in Melanges in memoriam J. Siotis, Athens (in greek)
2) G. Maragos [1997]: Space in Thought, Dodoni, 26 (3rd part), 19-32 (in English)
3) Stillings et al. [2003]: An Introduction to Cognitive Science, Athens, pp. 789 (translation in greek, translator G. Maragos)
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
1965-1971: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
1971-1976: Έμμισθος Πανεπιστημιακός Βοηθός, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
1975: Διδακτορική Διατριβή. Επιβλέπων καθηγητής Κ. Ι. Μοίρας, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
1976-1980: Έμμισθος ειδικευόμενος Παθολογίας στα (α) Brooklyn Hospital, New York State, USA, (β) Bellevue, New York University, New York City, (γ) Downstate Medical Center του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York).
 
1980-1981: Teaching Assistant in Medicine, Bellevue, New York University, New York City
 
1981-1985: Έμμισθος ειδικευόμενος, Ενδοκρινολογία, Πανεπιστημιακό Κέντρο Mt Sinai του Δημοτικού Πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης (City University of New York)
 
1985: Instructor in Medicine, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Κέντρο Mt Sinai του Δημοτικού Πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης (City University of New York),
 
1985-1988: Υπότροφος Κλινικός Ερευνητής (Clinical Investigator), Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, Maryland, USA,
 
1986-1989: Ερευνητής National Institutes of Health, National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, Maryland, USA
 
1989-1990: Senior Resident Associate του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (National Research Council) στο USAMRIID, Fort Detrick, Maryland, USA,
 
1989-1999: Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου,
 
1999-τώρα: Τακτικός Καθηγητής Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
(α) Μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων στη φυσιολογία της μυελώδους μοίρας των επινεφριδίων. (β) Μελέτη της επίδρασης των νευροπεπτιδίων στο ανοσοποιητικό σύστημα.
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
1) Dermitzaki E, Tsatsanis C, Gravanis A, Margioris A. (2002). Corticotropin-releasing hormone induces apoptosis in PC12 cells through Fas Ligand and p38MAPK kinase. J Biol Chem, 277:12280-12287.
2) Agelaki S, Tsatsanis C, Gravanis A, Margioris AN. Corticotropin-releasing hormone augments proinflammatory cytokine production from macrophages in vitro and in lipopolysaccharide-induced endotoxin shock in mice. Infect Immun. 2002;70:6068-6074.
3) Chatzaki E, Margioris A, Gravanis A. (2002). Expression and regulation of Corticotropin-Releasing Hormone Binding Protein (CRH-BP) in rat adrenal cells. J Neurochem, 80:81-90
4) Dermitzaki E, Gravanis A, Venihaki M, Stournaras C, Margioris AN. Opioids suppress basal and nicotine-induced catecholamine secretion via a stabilizing effect on actin filaments. Endocrinology. 2001;142:2022-2031.
5) Dermitzaki E, Chatzaki E, Gravanis A, Margioris AN. Opioids transiently prevent activation of apoptotic mechanisms following short periods of serum withdrawal. J Neurochem. 2000;74:960-969.
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα, 17/05/1971
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: Κολέγιο Αθηνών 1983 -1990.
 
ADVANCED LEVELS:
 
- A merit in Pure & Applied Mathematics, Ιούνιος 1988.
- A in Further Pure & Applied Mathematics, Ιούνιος 1989.
- A merit in Physics, Ιούνιος 1990.
 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ:
 
- BSc in Neuroscience (First Class Honours), University College London, Ιούνιος 1993.
 
- PhD in Neurobiology with emphasis in Cognitive Neuroscience (με υποτροφία Wellcome Prize Studentship και υπό την επιτήρηση του καθηγητή Semir Zeki), University College London, Δεκέμβριος 1996. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Brain strategies of colour perception" (“Εγκεφαλικοί μηχανισμοί για την αντίληψη των χρωμάτων’’).
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:
 
Mάιος 1997 με Noέμβριο 1998: Εκτέλεση στρατιωτικής θητείας στις Ειδικές Δυνάμεις στο Μεγάλο Πεύκο και στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο Αττικής.
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
 
Δεκέμβριος 1996 με Μάρτιο 1997 και Φεβρουάριος 1999 με Οκτώβριο 2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Wellcome Department of Cognitive Neurology, Institute of Neurology, University College London του καθηγητή S. Zeki.
 
Noέμβριος 2001 με Μάιο 2007: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Max-Planck Institute for Biological Cybernetics, Tuebingen - Germany, του καθηγητή Νίκου Λογοθέτη, (Long Term EMBO Fellowship + Wellcome Trust grant).
 
Από το Μάρτιο του 1997 και εσαεί: Επίτιμος ερευνητικός συνεργάτης στο εργαστήριο Wellcome Department of Cognitive Neurology, Institute of Neurology, University College London του καθηγητή S. Zeki.
 
Μάιο 2007 – σήμερα: επίκουρος καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 
3-year Wellcome Trust Prize PhD Studentship (1993-1996)
2-year Long Term EMBO Fellowship ALTF 35-2001 (2001-2003)
4-year Wellcome Trust visiting research scientist grant (2003-2007)
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
 
Το μυστήριο της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου με γοήτευσε από τα σχολικά μου χρόνια. Μετά την αποφοίτησή μου από το Κολέγιο Αθηνών, έφυγα για την Αγγλία, όπου για πρώτη χρονιά ξεκινούσε στο University College London (UCL) ένα Bachelor of Science στις Νευροεπιστήμες. Η τριετής φοίτησή μου εκεί μου έδωσε μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για την οργάνωση και λειτουργία του νευρικού συστήματος, μέσω της μελέτης της νευροβιολογίας, νευροχημείας, νευροανατομίας, νευροφυσιολογίας, εξελικτικής νευροβιολογίας, νευρωνικών δικτύων, πειραματικής και γνωστικής ψυχολογίας, ψυχοφυσικής, στατιστικών μεθόδων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Στο τελευταίο έτος δούλεψα για την πτυχιακή μου στο εργαστήριο του καθηγητή Mitch Glickstein, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο η παρεγκεφαλίδα καθοδηγεί τις κινήσεις των αρουραίων στο χώρο ανάλογα με το υπάρχον οπτικό ή σωματαισθητικό ερέθισμα. Μετά το πρώτο μου πτυχίο, επέλεξα να ασχοληθώ με τις Γνωστικές Νευροεπιστήμες και ειδικότερα με την οπτική αντίληψη, το πώς δηλαδή ο εγκέφαλος μετατρέπει τις φωτεινές πληροφορίες, που παίρνει από τον αμφιβληστροειδή, σε συνειδητή οπτική εμπειρία με σχήματα, κίνηση, χρώματα, χώρο. Για τον παραπάνω σκοπό πήρα μια τριετή υποτροφία από το Wellcome Trust και ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο εργαστήριο του καθηγητή Semir Zeki, παραμένοντας έτσι στο UCL. Εκεί επέστρεψα και για το πρώτο μου post-doc (μετά το στρατό), ενώ στη συνέχεια έκανα το δεύτερο post-doc μου, στο εργαστήριο του Νίκου Λογοθέτη στη Γερμανία μελετώντας και πάλι τους σύνθετους μηχανισμούς της οπτικής αντίληψης. Τα 2 πρώτα χρόνια της παραμονής μου στη Γερμανία είχα μία Long Term EMBO Fellowship και όταν αυτή έληξε (11/2003) πήρα ένα grant από το Wellcome Trust της Μεγάλης Βρετανίας για να συνεχίσω την εδώ ερευνά μου σε συνεργασία με το εργαστήριο του Zeki στο University College London. Από το Μάιο του 2006 είμαι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ :
 
1. Μέθοδοι πειραματικής/γνωστικής ψυχολογίας για την ψυχοφυσική μελέτη του οπτικού συστήματος (visual psychophysics).
2. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη των νευρωνικών εκφορτίσεων του οπτικού φλοιού του πιθήκου (είτε αναίσθητου είτε εκπαιδευμένου και μη αναίσθητου) σε οπτικά ερεθίσματα.
3. Μέθοδοι ανατομίας και ιστολογίας για τη μελέτη της κυτταρικής οργάνωσης των διαφορετικών περιοχών του οπτικού φλοιού καθώς και τη μελέτη των μεταξύ τους συνδέσεων (Cytochrome-Oxidase/Nissl/Myelin staining, HRP injections, radiography, lesions, electrode-tract reconstructions κλπ), τόσο στον άνθρωπο όσο και στον πίθηκο και τον αρουραίο.
4. Σχεδιασμό, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων σε μαγνητικό τομογράφο (Functional Magnetic Resonance Imaging) για τον εντοπισμό της ενεργοποίησης διαφορετικών περιοχών του ανθρωπίνου εγκεφάλου.
5. Γνώσεις προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών (C, Tcl/Tk, Matlab) και στατιστικών μεθόδων για αυτονομία στον σχεδιασμό πειραμάτων και την ανάλυση δεδομένων.
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής μου δράσης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου δίδαξα την ανατομία, φυσιολογία και ψυχοφυσική του οπτικού συστήματος σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς (Master) φοιτητές στις Νευροεπιστήμες. Έχω δώσει σεμινάρια και στην Ελληνική γλώσσα, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης (5/1996), στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (12/1999), στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (7/2003) και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας (11/2000, 3/2005). Από το Σεπτέμβριο του 2006 διδάσκω προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γνωστική Ψυχολογία, Γνωσιακή Επιστήμη, Γνωσιακή Νευροεπιστήμη, Νευροεπιστήμη, Αντίληψη.
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 
- Έχω λάβει μέρος και έχω παρουσιάσει τη δουλειά μου σε πολλά παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια και έχω δώσει ομιλίες ως προσκεκλημένος επιστήμονας σε διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα ανά τον κόσμο
- Είμαι κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Perception, European Journal of Neuroscience, Brain, Neuroreport, Vision Research, Cerebral Cortex, Cognition, European Journal of Neuroscience, Perception and Psychophysics, Proceedings of The Royal Society, Ψυχολογία.
- Το όνομα μου περιλαμβάνεται στο Who’s Who in Science and Engineering (από το 2006-2007 Edition)
-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
1. Moutoussis, K. Brain strategies of colour perception. Ph.D. thesis, University College London (1996).
 
2. Moutoussis, K. & Zeki, S. A direct demonstration of perceptual asynchrony in vision. Proc. R. Soc. Lond. B 264: 393-399 (1997).
 
3. Moutoussis, K. & Zeki, S. Functional segregation and temporal hierarchy of the visual perceptive systems. Proc. R. Soc. Lond. B 264: 1407-1414 (1997).
 
4. Zeki, S. & Moutoussis, K. Temporal hierarchy of the visual perceptive systems in the Mondrian world. Proc. R. Soc. Lond. B 264: 1415-1419 (1997).
 
5. Moutoussis, K. & Zeki, S. A psychophysical dissection of the brain sites involved in colour-generating comparisons. Proc. Nat. Acad. Sci. 97: 8069-8074 (2000).
 
6. Moutoussis, K. & Zeki, S. Responses of spectrally selective cells in macaque area V2 to wavelengths and colors. Journal of Neurophysiol. 87: 2104-2112 (2002).
 
7. Moutoussis, K. & Zeki, S. The relationship between cortical activation and perception investigated with invisible stimuli. Proc. Nat. Acad. Sci. 99: 9527-9532 (2002).
 
8. Moutoussis, K. & Zeki, S. The asynchrony of visual perception, in Frackowiak RSJ, Friston KJ, Frith CD, Dolan RJ, Zeki S, Price CJ (eds.) Human Brain Function (2nd edition); Elsevier, San Diego: 193-199 (2004).
 
9. Zeki, S. & Moutoussis, K. Processing systems as perceptual systems, in Frackowiak RSJ, Friston KJ, Frith CD, Dolan RJ, Zeki S, Price CJ (eds.) Human Brain Function (2nd edition); Elsevier, San Diego: 179-192 (2004).
 
10. Moutoussis, K., Keliris, G., Kourtzi, Z. & Logothetis, N. K. A binocular rivalry study of motion perception in the human brain. Vision Research 45: 2231-2243 (2005).
 
11. Kusunoki, M., Moutoussis, K. & Zeki, S. Effect of background colors on the tuning of color-selective cells in monkey area V4. Journal of Neurophysiol. 95: 3047-59 (2006).
 
12. Moutoussis, K. & Zeki, S. Seeing invisible motion: a human fMRI study. Curr. Biol.16: 574-579 (2006).
 
13. Bartels, A., Logothetis, N.K. & Moutoussis, K. FMRI and its interpretations: an illustration on directional selectivity in V5/MT. TINS 31: 444-453 (2008).
 
14. Moutoussis, K. & Zeki, S. Motion processing, directional selectivity, and conscious visual perception in the human brain. Proc. Nat. Acad. Sci. 105: 16362-16367 (2008).
 
15. Moutoussis, K. Χρώμα και Επιστήμη, in Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (eds.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. συνάψεις, Αθήνα: 307-317 (2008).
 
16. Shipp, S., Adams, D.L., Moutoussis, K. & Zeki, S. Feature Binding in the Feedback Layers of Area V2. Cereb Cortex Jan 19. [Epub ahead of print] (2009).
 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Οπτικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975), Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Paris-X, Nanterre (1978) και έκανε τη διδακτορική του διατριβή στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, 1981).
 
Positions:
 
1) Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Οπτικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1987-2000)
2) Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Οπτικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-σήμερα).
3) Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1996-2000)
4) Διδάσκων μαθημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Οπτικών Τεχνών και μέλος επιτροπών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνική Ανθρωπολογία", Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1988-2000),
5) Διδάσκων, μέλος επιτροπών και μέλος της Γ.Σ. του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Διοίκηση Οργάνωση Διαχείριση Τουρισμού" Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1997-2000),
6) Διευθυντής Τομέα “Θεωρίας και Μεθοδολογίας Κοινωνικών Επιστημών” του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2001-σήμερα)
7) Επόπτης 8 διατριβών (4 από τις οποίες έχουν επιτυχώς υποστηριχθεί) (1988-σήμερα)
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
 
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών
Εθνογραφικό φιλμ και Οπτικοακουστικές Τέχνες
Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
Εθνομουσικολογία
Βιογραφική Μέθοδος
 
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
 
Νικολακάκης, Γ. (2000). Άη-Στράτης. Φωτογραφικά Ίχνη. Αρχείο Βασίλη Μανικάκη. Αθήνα: Έκδοση Υπουργείου Αιγαίου.
Νικολακάκης, Γ. (2000). Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο (19ος-20ος αι.). Επ. Έκδ : Σ. Χτούρης. Αθήνα: Εξάντας.
Νικολακάκης, Γ. (1998). Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ. Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Αιγόκερως
Νικολακάκης, Γ. (1996). Λέσβος Αιολίς. Τραγούδια και Χοροί της Λέσβου. Επ. Έκδ. Ν. Διονυσόπουλος. Ηράκλειο: Πανεπιστιμιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 

ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Ο Καθηγητής Στέλιος Ορφανουδάκης είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (1994-σήμερα) και Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1986-σήμερα). Από το 1975 ως το 1991, διετέλεσε καθηγητής των Τμημάτων Διαγνωστικής Απεικόνισης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ. Ο κ. Ορφανουδάκης έχει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα ιατρικής πληροφορικής, ιατρικής διαγνωστικής απεικόνισης, βιοϊατρικής τεχνολογίας και υπολογιστικής όρασης, ενώ έχει διατελέσει μέλος σημαντικών επιτροπών στους τομείς αυτούς στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Κέντρου Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεματικών Εφαρμογών στην Υγεία και του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής (1984 – σήμερα).
 
Ο Καθηγητής Σ. Ορφανουδάκης είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και Senior Member του IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Είναι ακόμη σύμβουλος σύνταξης πολλών επιστημονικών περιοδικών και έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών επιτροπών και επιτροπών προγράμματος πολλών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Dartmouth των ΗΠΑ, Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Απεικονιστικής Έρευνας της Λυών, Γαλλίας, Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος ΑΙΜ (Advanced Informatics in Medicine) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και -από το 1985 ως το 1994- Εθνικός Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου (EARN). Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενώ έχει εκλεγεί Πρόεδρος του οργανισμού αυτού, στον οποίο εκπροσωπούνται 16 χώρες μέσω των εθνικών ερευνητικών τους φορέων, για τη διετία 2004-2005. Κατά την περίοδο 1995-2000, ήταν μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και από το 1994 έως το 2001 ήταν τακτικό μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας της Ελλάδας. Από το 1988 έως το 2002 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
 
Ο Καθηγητής Σ. Ορφανουδάκης είναι κάτοχος Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πανεπιστημίου Dartmouth των Η.Π.Α. (1975), Master of Science Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Θεωρία Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνίες) του Μ.Ι.Τ. (1973), και Β.Α. Magna cum Laude< με υψίστη διάκριση στις Επιστήμες Μηχανικού του Πανεπιστημίου Dartmouth (1971).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
Υπολογιστική όραση και ρομποτική, developmental (behavior-based) robotics, διαχείριση εικόνων και ανάκληση εικόνων με βάση το περιεχόμενο τους, ιατρική πληροφορική, και ιατρική απεικόνιση.
 
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
 
[1] A.A. Argyros, P.E. Trahanias, S.C. Orphanoudakis, “Robust Regression for the Detection of Independent 3D Motion by a Binocular Observer”, Journal of Real Time Imaging, Vol. 4, pp. 125-141, April 1998.
[2] P.E. Trahanias S. Velissaris and S.C. Orphanoudakis, Visual Recognition of Workspace Landmarks for Topological Navigation, Autonomous Robots, Vol.7, No.2, pp.143-158, Sep. 1999.
[3] A.A. Argyros, C. Bekris, S. Orphanoudakis, “Robot Homing based on Corner Tracking in a Sequence of Panoramic Images”, Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR ‘2001), 11-13 December 2001, Hawaii, USA.
[4] M.I.A. Lourakis, A.A. Argyros, S.C. Orphanoudakis, “Plane Detection in an Uncalibrated Image Pair”, In proc. of the British Machine Vision Conference, (BMVC ‘2002), vol. 2, pp. 587-596, 2-5 Sep. 2002, Cardiff, UK.
[5] M. Lourakis, S. Tzurbakis, A.A. Argyros, S. Orphanoudakis “Feature Transfer and Matching in Disparate Views through the Use of Plane Homographies”, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, (T-PAMI), Vol.25, No 2, pp.271-276, Feb. 2003.
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΙΡΑΖΗ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
5/2008 – σήμερα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Κύρια Ερευνήτρια Υπολογιστικής Βιολογίας.
 
1/2008 – 8/2008 Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (USC), Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, Visiting Research Assistant Professor.
 
1/2008 – 8/2008 Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA),Τμήμα Νευροβιολογίας, Visiting Assistant Professor.
 
7/2004 – 5/2008 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Εντεταλμένη Ερευνήτρια Υπολογιστικής Βιολογίας.
 
9/2002 – 7/2004 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Marie Curie Μεταπτυχιακός Επιστημονικός Συνεργάτης.
 
5/2001 – 8/2002 Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Αλέξανδρος Φλέμιγκ, Μεταπτυχιακός Επιστημονικός Συνεργάτης.
 
2/2001 – 7/2002 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών.
Μεταπτυχιακός Επιστημονικός Συνεργάτης.
 
9/2000 – 6/2002 Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Μεταπτυχιακός Επιστημονικός Συνεργάτης.
 
9/1997 – 8/2000 Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Βοηθός Ερευνητής
 
9/1995 – 2/1996 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Λευκωσία, Κύπρος. Βοηθός Ερευνητής.
 
Η Παναγιώτα Ποϊράζη είναι Κύρια Ερευνήτρια Βιοπληροφορικής και υπεύθυνη του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιολογιας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ από το Σεπτέμβριο του 2002. Έλαβε το πτυχείο Μαθηματικών με άριστα από το πανεπιστήμιο της Κύπρου, το 1996. Έλαβε το Μάστερ και το Διδακτορικό της σε Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική Μηχανική το 1998 και 2000 αντίστοιχα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες, και τα δύο με διακρίσεις.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
• Μοντελοποίηση/Προσομοιώσεις βιολογικών συστημάτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων προσομοίωσης για μελέτη βιολογικών μορίων και συστημάτων: (1) μέθοδοι μηχανικής μάθησης και στατιστικές μέθοδοι για αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης αποφάσεων με εφαρμογές στην μελέτη των νευρικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης και στην ιατρική πληροφορική, (2) λεπτομερή διαμερισματοποιημένα μοντέλα νευρικών κύτταρων και νευρικών δικτύων για την ανάλυση των λειτουργιών μάθησης και μνήμης στον υγιή και εκφυλισμένο εγγέφαλο.
• Βιοπληροφορική: Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση βιοπληροφορικών προβλημάτων: (1) μαθηματικές τεχνικές για κανονικοποίηση, εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ομαδοποιήση και ταξινόμηση δεδομένων έκφρασης από μικροσυστοιχίες DNA με στόχο τον εντοπισμό γονιδιακών δεικτών, μονοπατιών και ρυθμιστικών παραγόντων, (2) θεωρητικές και υπολογιστικές μέθοδοι για την επεξεργασία μεγάλης κλίμακας πολυμορφικών γενομικών δεδομένων για καλύτερη κατανόηση της ρυθμιστικής λειτουργίας γονιδιακών κυκλωμάτων.
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
1. Liebmann, L., Karst, H., Sidiropoulou, K., van Gemert, N., Meijer, O., Poirazi, P. and Joels, M. “Differential effects of corticosterone on the sAHP in the basolateral amygdala and CA1 region: Role of calcium channel subunits.” J. Neurophysiology, vol 99, No 2, pg. 958-68, Feb. 2008.
2. Sidiropoulou K., Pissadaki E.K., and Poirazi P. “Inside the brain of a neuron” EMBO reports, vol. 7, pg. 886–892, Sept. 2006.
3. Poirazi, P. Brannon, T. & Mel, B.W. “Arithmetic of Subthreshold Synaptic Summation in a Model CA1 Pyramidal Cell.” Neuron, vol 37, pg. 977-987, March 2003.
4. Poirazi, P. Brannon, T. & Mel, B.W. “Pyramidal Neuron as 2-Layer Neural Network.” Neuron, vol 37, pg. 989-999, March 2003.
5. Poirazi, P. and Mel, B.W. “Impact of Active Dendritic Processing and Structural Plasticity on Learning and Memory.” Neuron, vol 29, pg. 779-796, March 2001.
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποφοίτησα από το τμήμα των Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1973), Master of Science στα Μαθηματικά (University of Rochester, New York, USA) (1975), Master of Arts στη Φιλοσοφία (University of California at San Diego, USA) (1982), και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία (τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) (1986). Το θέμα της Διατριβής αφορούσε την κριτική των κλασικών μαθηματικών (μαθηματικός ρεαλισμός) από τον Brouwer και τη σχολή του Ιντουισιονισμού.
 
Από το 1988 έως το 1993 δίδαξα Φιλοσοφία, και Φιλοσοφία της Επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και από το 1993 μέχρι σήμερα διδάσκω στο ανωτέρω τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
· Φιλοσοφία των Μαθηματικών και της Λογικής (Ρεαλισμός, Εναλλακτικές λογικές)
· Αναλυτική Φιλοσοφία (Αλήθεια, Σημασιολογία)
· Γνωσιολογία και Επιστημολογία (Γνωσιοθεωρητικά ρεύματα στον εικοστό αιώνα, το πρόβλημα της γνώσης)
 
Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
Συνέγραψα / επιμελήθηκα τα ακόλουθα βιβλία:
1. Επιστημολογία των Μαθηματικών, Gutenberg 1991
2. Μελέτες για τον εμπειρισμό. Carnap και Quine, (Επιμέλεια), Καρδαμίτσας 1996
3. Αναλυτική της Παράστασης. Η γνωσιοθεωρία του Κύκλου της Βιέννης, Ελληνικά Γράμματα 1998
4. Μαθηματικός Ρεαλισμός, Ελληνικά Γράμματα 1999
5. Αλήθεια, (Επιμέλεια), Ελληνικά Γράμματα 2002.
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
·Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
 
Τίτλος: Ειδικότητα στη Ψυχιατρική (1999).
 
·Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.
 
Τίτλος: Διδακτορικό Δίπλωμα (1993).
 
Θέμα: «Η λειτουργία της Πρόσφατης Μνήμης στον Κινητικό φλοιό πιθήκων Rhesus».
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.
 
Τίτλος: Πτυχίο Ιατρικής (1990).
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
·Εργαστήριο «Cognition and Action Group», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νευρολογική-Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέση: Ειδικός Συνεργάτης, Ερευνητής (1999 έως σήμερα). Θέμα: Μελέτες στο γνωσιακό υπόστρωμα του κινητικού ελέγχου των κινήσεων του άνω άκρου και των οφθαλμών σε υγιείς ανθρώπους και επιλεγμένους πληθυσμούς ασθενών.
 
·Εργαστήριο Ηλεκτρονυσταγμογραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης (1996-1999).Θέμα: Μελέτες με Προκλητά Δυναμικά του κινητικού ελέγχου στον άνθρωπο.
 
·Εργαστήριο Κλινικήξ Νευροφυσιολογίας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης (1994). Θέμα: P<300 και «memory scanning» σε ικάρους με ειδικές ΗΕΓικές ανωμαλίες.
 
·Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης (1992-93). Θέμα:Γνωσιακή μελέτη με Προκλητά Δυναμικά των ασθενών με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή.
 
·Brain Sciences Center, Veterans Administration Hospital Minneapolis, Minnesota, U.S.A. Θέση Μεταδιδακτορικός< Συνεργάτης (1991-92). Θέμα: Μελέτες του νευροφυσιολογικού υποστρώματος του κινητικού ελέγχου στο κινητικό φλοιό πιθήκων rhesus με εξωκυττάρια καταγραφή μονήρων νευρώνων.
 
·The Johns Hopkins University, School of Medicine, Philip Bard Laboratory of Neurophysiology, Baltimore, Maryland, U.S.A. Θέση: Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης (1990-91). Θέμα: Ιδιο όπως στο παραπάνω.
 
·Εργαστήριο Πειραματικής Νευροφυσιολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Θέση: Φοιτητής (1986-1990). Θέμα: Μελέτη κυτταρικών μηχανισμών δράσης φαρμάκων του Κ.Ν.Σ. με μικροιοντοφόρηση και εξωκυττάρια καταγραφή νευρώνων στον επίμυ.
 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
1. Georgopoulos A.P., Ashe J. Smyrnis N., Taira M. (1992) The motor cortex and the coding of force. Science, 256:1692-1695.
2. Smyrnis N., Taira M., Ashe J., Georgopoulos A.P. (1992) Motor cortical activity in a memorized delay task. Experimental Brain Research, 92:139-152.
3. Smyrnis Ν., Gourtzelidis P., Evdokimidis Ι. (2000). A systematic directional error in 2-D arm movements increases with increasing delay between visual target presentation and movement execution. Experimental Brain Research, 131:111-120.
4.Smyrnis N., Linardatos D., Evdokimidis I., Costantinidis T.S., Stefanis C.N. (2001) An early transient 40Hz activity discriminates a following pro-saccade from a no-move and anti-saccade choice. Experimental Brain Research 139:287-296.
5.Smyrnis N. , Theleritis C., Evdokimidis I., Muri R.M., Karandreas N. (2003) Single-pulse transcranial magnetic stimulation of parietal and prefrontal areas in a memory delay arm pointing task. Journal of Neurophysiology, 89:3344-3350.
 
 
 
 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
Γεννήθηκα το 1939 στην Αθήνα, όπου και περάτωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου (1957) και τις ιατρικές μου σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963). Μετεκπαιδεύτηκα στο Παρίσι, στη Νευρολογία, Ψυχιατρική, Νευροψυχολογία και Ψυχανάλυση (1965-1978). Κατέχω τον τίτλο ειδικότητας Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Παρίσι V (1971), την ειδικότητα Νευρολογίας-Ψυχιατρικής στην Ελλάδα (1976) και είμαι Διδάκτωρ Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1976). Εργάστηκα ως ερευνητής στο Κρατικό Γαλλικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας μεταξύ 1968 και 1979. Ο τελευταίος τίτλος μου σε αυτό το θεσμό ήταν Maître des Recherches. Έχω και τον τίτλο Maître ès Sciences Mèdicales (τίτλος υφηγητού για ξένους). Μετά την επιστροφή μου από την Γαλλία εργάστηκα ως ειδικός επιστήμων στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Κρήτης (Ρέθυμνο) και Αιγαίου (Ρόδος). Από τον Νοέμβριο του 1988 είμαι καθηγητής Ψυχιατρικής, κατ’ αρχήν στο τμήμα Νοσηλευτικής και στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω διδάξει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Νευροψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Κλινική Ψυχιατρική και ποικίλα θέματα Επιστημολογίας και Ιστορίας των ως άνω γνωστικών αντικειμένων. Τα θέματα των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων είναι: Νευροψυχολογία, Κλινική Ψυχοπαθολογία, Ιστορία της Ψυχιατρικής και της Ψυχανάλυσης, Επιστημολογία και Ψυχανάλυση. Έχω δημοσιεύσει άνω των εκατό άρθρων -ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Συνδιευθύνω, στις εκδόσεις Εξάντας, τη σειρά βιβλίων Τρίαψις Λόγος. Είμαι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του ψυχαναλυτικού περιοδικού Εκ των Υστέρων. Ασκώ ιδιωτικά κλινική ψυχιατρική και ψυχανάλυση, στην Αθήνα, από το 1980.
 

ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

 
Σπουδές:
 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Β.Α. (2001)
Imperial College of Medicine, Science and Technology, MSc in Cognitive Neuroscience (2002)
Cambridge University, MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Ph.D. in Cognitive Neuroscience (2006)
 
Σταδιοδρομία:
 
2004-2005: Research assistant, MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge University
2004-2006: Tutor (Cambridge University Supervisions system), Department of Experimental Psychology, Cambridge University
2006-2009: Post-doctoral Research Fellow, Department of Cognitive, Perceptual and Brain Sciences, Deafness, Cognition and Language Research Centre, University College London and City University London (σε συνεργασία με Max-Planck Institute for Psycholinguistics)
2007-2008: Λέκτορας(μερικήςαπασχόλησης), Department of Language and Communication Sciences, City University London
2008           : Invited lecturer, Department of Language and Communication Sciences, City University London
2009           : Invited lecturer, Department of Language and Communication Sciences, City University London
2009-         : Research Fellow, Department of Cognitive, Perceptual and Brain Sciences, Deafness, Cognition and Language Research Centre, University College London
2009-          : Λέκτορας (υπό διορισμό), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
 
1. Orfanidou, E., Davis, M.H., & Marslen-Wilson, W.D. (2004). Spoken word recognition: effects of lexicality and repetition priming. In Daskalaki, E.,Katsos, N, Mavrogiorgos, M., Reeve, M.(eds)Proceedings of the Second Postgraduate Conference in Language research, Cambridge, March 2004.Orfanidou, E., & Sumner, P. (2005). Language switching and the effects of orthographic specificity and response repetition, Memory and Cognition, 33(2), 355-369.
2. Orfanidou, E., Marslen-Wilson, W.D., & Davis, M.H. (2006). Neural response suppression predicts repetition priming of spoken words and pseudowords. Journal of Cognitive Neuroscience, 18(8), 1237-1252.
3. Orfanidou, E., Adam, R., McQueen, J.M., & Morgan, G. (2009). Making sense of non-sense: the handprint of phonological awareness on sign perception and production. Memory and Cognition. 37(3), 302-315
4. Orfanidou, E., Davis, M.H., & Marslen-Wilson, W.D. (forthcoming). A cognitive neuroscience approach to lexical representations: an fMRI study on Greek derivational morphology. Neurology, Journal of the Greek Neurological Association.
5. Orfanidou, E., Davis, M.H., & Marslen-Wilson, W.D. (under review). Perceptual and response components in repetition priming of spoken words and pseudowords. Quarterly Journal of Experimental psychology.
6. Orfanidou, E., Adam, R., Morgan, G., & McQueen, J.M. (revised and resubmitted). Segmentation in signed and spoken language: different modality, same segmentation procedure. Journal of Memory and Language.
 

KΩΣTAΣ N. XPHΣTAKOΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
 
Kαθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος της ομάδας Υπολογιστικών Νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας-Ελλάς. Σπουδές: Διπλωμα Hλεκτρολογου-Mηχανολογου, E.M. Πολυτεχνειο Aθήνας, MPhil και Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσιολογιας, King's College, University of London. Θέσεις: 1) Bοηθός, Institute of Physiology (Division of Neurophysiology), Medical School, University of Goettingen, Germany (1980-1986). 2) Eπισκεπτης Kαθηγητης, Department of Physiology, Albert Einstein College of Medicine, New York (1986-1995). 3) Eπισκεπτης Kαθηγητης, Center for Neurobiology and Behavior, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York (1989-1995). 4) Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης (1989-σημερα).
 
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
Μελέτη της δράσης πληθυσμών νευρικών κυττάρων, με εμφαση στην ανάλυση ρυθμων και πληθυσμικού συγχρονισμού και εφαρμογές στους νευρικους μηχανισμους της κινησης και της αναπνοης: (1) Nευρικος ελεγχος μυικων συστολων σε σχεση με σταση και κινηση. (2) Παραγωγη φυσιολογικων και παθολογικων μυικων τρομων (τρεμουλου) κατω απο στατικες και δυναμικες συνθηκες. (3) Pυθμοί υψηλής συχνότητας που χαρακτηριζουν τα νευρικα δικτυα της γεννήτριας του αναπνευστικού ρυθμού. Oι προσεγγίσεις που ακολουθούνται συνδυάζουν πειραματα ηλεκτροφυσιολογιας με μαθηματικό-υπολογιστικό modeling καθώς και με την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης νευρικών σημάτων και συστημάτων.
 
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
 
1) C.N. Christakos. Modeling aggregate rhythms in neural populations; the stochastic approach. Trends in Biological Cybernetics 1, 271, 1990.
2) W.-X. Huang, C.N. Christakos, M.I. Cohen, Q. He. Possible network interactions indicated by bilaterally coherent rhythms in expiratory reccurent laryngeal nerve discharges. Journal of Neurophysiology 70, 2192, 1993.
3) C.N. Christakos: On the detection and measurement of synchrony in neural populations by coherence analysis. Journal of Neurophysiology 78, 3453, 1997.
4) S. Erimaki, C.N. Christakos: Occurrence of widespread motor unit firing correlations in muscle contractions; their role in the generation of tremor and time-varying voluntary force. Journal of Neurophysiology 82, 2839, 1999.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
Επικεφαλής και ιδρυτής του εργαστηρίου Βιοπληροφορικής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Συνεργαζόμενος (Adjunct ) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Βαντερλμπιλτ (Vanderbilt). Απέκτησε το πτυχίο του από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1995 και κατόπιν συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα Νοημόνων Συστημάτων (Intelligent Systems Program) του Πανεπιστημίου του Πιττστμπουρκ, από όπου και απέκτησε το μεταπτυχιακό του το 1998 και το διδακτορικό του το 2001. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Βαντερλμπιλτ μέχρι και το 2006 όταν και επέστρεψε στην Ελλάδα.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
Επιστήμη υπολογιστών, τεχνητή νοημοσύνη, βιοπληροφορική (Bioinformatics), εφαρμογές της τεχνητης νοημοσύνης στην βιοϊατρική, , μηχανική μάθηση (Machine Learning), υπολογιστικές μέθοδοι για ανακάλυψη αιτιότητας (Causal Induction), εκμάθηση προβλεπτικών μοντέλων από βιοϊατρικά δεδομένα (Learning from Biomedical Data), επιλογή μεταβλητών για κατηγοριοποίηση (Feature and Variable Selection for Classification), Ενοποιημένη Αιτιατή Ανάλυση (Integrative Causal Analysis)
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
1. Vincenzo Lagani, Ioannis Tsamardinos, “Structure-Based Variable Selection for Surival Data”, Bioinformatics 2010 26(15):1887-1894; doi:10.1093/Bioinformatics/btq261
2. Ioannis Tsamardinos, Sofia Triantafillou, Ioannis Tollis, “Learning Causal Structure from Overlapping Variable Sets”, in Y.W. Teh and M. Titterington (Eds.), Proceedings of The Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2010, JMLR: W&CP 9, pp 860-867, 2010, Chia Laguna, Sardinia, Italy, May 13-15, 2010
3. Ioannis Tsamardinos, Sofia Triantafillou, “The Possibility of Integrative Causal Analysis: Learning from Different Datasets and Studies”, Journal of Engineering Intelligent Systems 17(1), 2009
4. Constantin F. Aliferis, Alexander Statnikov, Ioannis Tsamardinos, Subramani Mani, Xenofon D. Koutsoukos, “Local Causal and Markov Blanket Induction for Causal Discovery and Feature Selection for Classification. Part I: Algorithms and Empirical Evaluation”, Journal of Machine Learning Research, Special Topic on Causality 11:171−234, 2010
5. I. Tsamardinos, L.E. Brown, C.F. Aliferis. "The Max-Min Hill-Climbing Bayesian Network Structure Learning Algorithm", Machine Learning Journal; 65: 31-78

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

 
Τίτλοι/Θέσεις:
Ο Μιχάλης Μανιαδάκης κατέχει πτυχίο πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τίτλο MSc στον τομέα αυτοματισμού από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και Διδακτορικό (με διάκριση) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητή στο Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Πληροφορικής (Forschungszentrum Informationstechnik GmbH) και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης έχει εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστημών του Εγκεφάλου (Brain Science Institute) του RIKEN στην Ιαπωνία, στο εργαστήριο Συμπεριφοράς και Δυναμικής Νόησης (Behavior and Dynamic Cognition). Από το 2009 έως σήμερα είναι ερευνητής στο εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
- Υπολογιστική μοντελοποίηση των νοητικών διαδικασιών του εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα έχει ασχοληθεί με ανώτερες μορφής νόησης (π.χ. εκτελεστικός έλεγχος) και πως αυτές αλληλεπιδρούν με τις κατωτέρου επιπέδου νοητικές διεργασίες, την αφαίρεση (abstraction) και αναπαράσταση συμπεριφορών ώστε να διευκολυνθεί τόσο η εκτέλεση όσο και η αντίληψη τους, ενώ πρόσφατα ασχολείται με την αίσθηση του χρόνου, την επεξεργασία της χρονικής πληροφορίας καθώς και ποιός είναι ο ρόλος της στο συντονισμό των νοητικών διαδικασιών. - Βιολογικά Εμπνευσμένα Τεχνητά Νοητικά συστήματα για αυτόνομα ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα έχει ασχοληθεί με εξελικτικές μεθόδους ανάπτυξης νοητικών συστημάτων, τον σχεδιασμό κατανεμημένων συστημάτων που προσομοιώνουν την δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, και τον εξοπλισμό των ρομπότ με νέες βιολογικά εμπνευσμένες νοητικές διεργασίες (π.χ. αντίληψη χρόνου, ανάληψη ρίσκων)
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
1. M. Maniadakis, P. Trahanias, J. Tani, Self-Organized Executive Control Functions, in Proc. International Joint Conference On Neural Networks (IJCNN), 3633-3640, 2010.
2. M. Maniadakis, P. E. Trahanias, J. Tani, Explorations on Artificial Time Perception, Neural Networks, vol 22(5-6), 509-517, 2009.
3. M. Maniadakis, P. E. Trahanias, Agent-based Brain Modelling for Artificial Organisms by means of Hierarchical Cooperative CoEvolution, Artificial Life, vol 15(3), 293-336, 2009.
4. M. Maniadakis, J. Tani, Acquiring Rules for Rules: Neuro-Dynamical Systems Account for Meta-Cognition, Adaptive Behavior, vol 17(1), 58-80, 2009.
5. M. Maniadakis, P. E. Trahanias, Hierarchical CoEvolution of Cooperating Agents Acting in the Brain-Arena , Adaptive Behavior, vol 16, 221-245, 2008.
 

Βαγγέλης Σακκαλής

 
Τίτλοι/Θέσεις:
Ο Βαγγέλης Σακκαλής είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατέχει τον τίτλο Master of Science στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου. Επίσης διαθέτει ειδίκευση στην Ατομική – Μοριακή Φυσική, Οπτοηλεκτρονική και Lasers από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση ιατρικού σήματος και εικόνας, βιοστατιστική, νευροεπιστήμες, βιοϊατρική πληροφορική, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση δικτύων. Στα πλαίσια των καθηκόντων του, έχει εργαστεί και συντονίσει μια σειρά από ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, ενώ το διάστημα αυτό είναι συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου TUMOR (ICTEC project που αφορά την πολυεπίπεδη μοντελοποίηση του καρκίνου).Έχει δημοσιεύσει μετά από κρίση πάνω από 80 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια και έχει δώσει σειρά διαλέξεων και μαθημάτων σε θέματα της ειδικότητάς του.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του ευρύτερου τομέα της υπολογιστικής Ιατρικής και Βιοϊατρικήςτεχνολογίας: • Βιοϊατρική Πληροφορική • Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες • Ανάλυση Ιατρικού Σήματος (EEG, MEG, ECG) o Χωροχρονική&μηγραμμικήανάλυση o ΛειτουργικήΑπεικόνιση &Τεχνικέςεντοπισμούπηγών o Απεικόνισηκαι χαρακτηρισμός Εγκεφαλικώνδικτύων • Ιατρική Απεικόνιση o ΟπτικήΤομογραφίακαιΟπτικόςχαρακτηρισμόςιστού o Μοριακή Απεικόνιση o ΑρχιτεκτονικέςυποστήριξηςδιαχείρισηςΙατρικήςεικόνας • Υπολογιστική Ογκολογία o Υπολογιστική μοντελοποίηση ανάπτυξης καρκίνου • Διάχυτη Νοημοσύνη και Έξυπνα Περιβάλλοντα • Νευροοικονομία
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
1. V. Sakkalis, "Review of Advanced Techniques for the estimation of Brain Connectivity measured with EEG/ MEG", Special Issue: Techniques for Measuring Brain Connectivity, Computers in Biology and Medicine, 2011 (accepted, to appear).
2. V. Sakkalis, "Applied strategies towards EEG/MEG biomarker identification in clinical and cognitive research", Biomarkers in Medicine, future medicine, Vol. 5, No. 1, pp. 93-105, 2011.
3. M. Zervakis, K. Michalopoulos, V. Iordanidou and V. Sakkalis, "Intertrial Coherence and Causal Interaction among Independent EEG Components", Journal of Neuroscience Methods, Vol. 197, No 2, pp. 302-14, 2011 (DOI:10.1016/j.jneumeth.2011.02.001).
4. V. Sakkalis, V. Tsiaras and I. Tollis, "Graph Analysis and Visualization for Brain Function Characterization using EEG Data", Journal of Healthcare Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 435–460, 2010.
5. V. Sakkalis, C.D. Giurcăneanu, P. Xanthopoulos, M. Zervakis, V. Tsiaras, Y. Yang, and S. Micheloyannis, "Assessment of linear and nonlinear synchronization measures for analyzing EEG in a mild epileptic paradigm", IEEE Trans. Inf. Tech., Vol. 13, No 4, pp. 433-441, 2009 (DOI: 10.1109/TITB.2008.923141).

 

Γεώργιος Κοντάκης

 
Τίτλοι/Θέσεις:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πτυχίο Ιατρικής Αθηνών (1987) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ορθοπαιδική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 1991-1995 (5 έτη) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1995: Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1997-2000: Επιμελητής Β΄ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 2000-2002: Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2002-2009: Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2009-2013: Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2013-Σήμερα: Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Κρήτης, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χειρουργική ώμου March 2009-Sept. 2009: University of Leeds, Leeds General Infirmary, UK Apr 2000-Oct. 2000: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο L’ Archett, Nice France July 1998: University of Texas Medical Branch at Galveston January 1998: Balgrist Hospital, University of Zurich Nov. 1996 -Dec 1996: Balgrist Hospital, University of Zurich March 1996: Balgrist Hospital, University of Zurich Sept. 1995, Shoulder and Elbow Clinic, University Hospital of Aarhus, Denmark ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ (Μαθήματα) Ορθοπαιδική Τραύμα του Μυοσκελετικού Ανατομία του Μυοσκελετικού (2008-2011)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
Κλινική έρευνα σε ασθενείς με κατάγματα μακρών οστών Βασική έρευνα στη νεύρωση τενόντων στον ώμο (επιβλέπων σε δύο διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί) Συστηματικές ανασκοπήσεις- μετα-αναλύσεις
 
Πέντε Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 
1.Tosounidis T, Hadjileontis C, Georgiadis M, Kafanas A, Kontakis G. The tendon of the long head of the biceps in complex proximal humerus fractures: a histological perspective. Injury. 2010 Mar;41(3):273-8.
2. Kontakis GM, Tosounidis TI, Christoforakis Z, Hadjipavlou AG. Early management of complex proximal humeral fractures using the Aequalis fracture prosthesis: a two- to five-year follow-up report. J Bone Joint Surg Br. 2009 Oct;91(10):1335-40.
3. Kontakis G, Koutras C, Tosounidis T, Giannoudis P. Early management of proximal humeral fractures with hemiarthroplasty: a systematic review.J Bone Joint Surg Br. 2008 Nov;90(11):1407-13.
4. Papakostidis C, Kontakis G, Bhandari M, Giannoudis PV. Efficacy of autologous iliac crest bone graft and bone morphogenetic proteins for posterolateral fusion of lumbar spine: a meta-analysis of the results. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Sep 1;33(19):E680-92.
5. Alpantaki K, McLaughlin D, Karagogeos D, Hadjipavlou A, Kontakis G. Sympathetic and sensory neural elements in the tendon of the long head of the biceps. J Bone Joint Surg Am. 2005 Jul;87(7):1580-3.